STALMARK EKO WOOD 37

STALMARK EKO WOOD 37

Více informací

71 200,00 Kč
58 842,98 Kč (bez DPH)

STALMARK EKO WOOD 37

Specifikace

Kotel Eko Wood je ekologický vodní kotel se spodním spalováním pro spalování dřevěných polen.
Během procesu spalování dochází ke zplyňování paliva. Zplynovací kotle na dřevo by měly
pracovat za určitých podmínek: teplota napájení by se měla pohybovat v rozmezí 80 až 90 °C a
minimální teplota návratu do kotle by měla být 60 °C. Dřevo v přikládací komoře prochází sušením
a následným odplyněním, přičemž všechny tyto procesy probíhají při vysokých teplotách (350 až
450 °C). Proto je důležité zajistit vysokou provozní teplotu kotle.
Kotel Eko Wood je nízkoteplotní vodní kotel a nepodléhá registraci u Okresního úřadu technické
kontroly.
Korpus kotle je vyroben z ocelových plechů. Uvnitř korpusu jsou umístěny: komora popelníku s
keramickou vložkou, spalovací komora, přikládací komora s otvory pro přívod primárního vzduchu,
spalinové kanály. Spalovací komora je zakončena topeništní tryskou s otvory pro přívod
sekundárního vzduchu. Spalinové kanály jsou vybaveny pružinami, které je čistí a víří spaliny.
Primární vzduch je do kotle přiváděn otvory umístěnými v přední části pláště, prochází kanály na
pravé a levé straně kotle a poté vstupuje do komory topeniště přes ocelové trysky. Sekundární
vzduch přiváděný ke zplynovací trysce je regulován hradítkem umístěným nad dvířky popelníku.
Množství vzduchu přiváděného do kotle navíc reguluje odtahový ventilátor umístěný na vývodu
spalin. Pravidelné odstraňování popela se provádí pomocí prohrabávacího mechanismu. Kotel je
vybaven dvířky pro: popelník, topeniště, přikládání paliva a čištění spalinových kanálů.

MODEL KOTLE

M. j.

EKO WOOD 21

EKO WOOD 37

Jmenovitý výkon

kW

21

37

Topná plocha

m2

2,6

3,5

Vyhřívaná podlahová plocha

m2

 260

 460

Maximální přípustný provozní tlak

MPa

0,25

0,25

Požadovaný odtah zplodin

Pa

10-15

10-15

Rozměry komory topeniště  x h x v)

mm

254 x 530 x 520

354 x 530 x 520

Rozměry přikládacího otvoru  x v)

mm

304x230

404x230

Objem přikládací komory

1

73,5

96,5

Teplota napájecí vody [min./max.]

°C

65/90

65/90

Minimální teplota vracející se vody

°C

60

60

Hmotnost kotle*

kg

418,5

465

Objem vody

l

65

82,2

Kapacita akumulační nádrže

i

900

1300

Minimální výška komína

m

7

7

Účinnost kotle

%

89,3

90,5

Rozměry kouřovodu

0 nebo mm

0160

0160

Průměry napájení a návratu (hrdlo s vnitřním závitem)

in

6/4”

6/4”

Třída energetické účinnosti

-

A+

A+

ECO DESIGN

-

* hmotnost kotle brutto (včetně vody)

Parametry

Velikost zásobníku96.5 dm³
Výkon37 kW
Hmotnost465 kg
Ecodesign+
Vodní kapacita82.2 L
Výška1277 mm
Šířka562 mm
Délka1203 mm
Minimální objem vyrovnávacích nádrží doporučený výrobcem1300 L

Žádný zákazník dosud nehodnotil daný produkt.

Napište svůj názor

STALMARK EKO WOOD 37

STALMARK EKO WOOD 37

STALMARK EKO WOOD 37

Napište svůj názor