REKLAMACE

V případě, že Vám zakoupené zboží v průběhu záruční doby přestane fungovat kvůli závadě na výrobku, máte právo na reklamaci. Z důvodu, aby reklamace proběhla co nejrychleji, doporučujeme řešit reklamaci přímo s autorizovaným servisním střediskem daného výrobce, (kontakty na některé naleznete níže, nejaktuálnější naleznete přímo na stránkách výrobce nebo návodu k výrobku). Není vždy nutné zboží zasílat do servisu, u některého zboží přijede technik přímo k Vám, proto doporučujeme první kontaktovat servis telefonicky, dozvíte se od nich všechny potřebné informace.

Pro reklamaci budete potřebovat doklad o koupi (fakturu), kterou jste obdrželi emailem, v případě, že servis bude vyžadovat oražený záruční list, kontaktujte nás telefonicky na kontaktech uvedených v zápatí stránky, budeme se danou komplikaci snažit vyřešit co nejrychleji (v dnešní době už jen minimum výrobků a servisů toto vyžaduje).

V případě, že bude nutné zboží zaslat do servisu, je nutné zboží důkladně zabalit, aby se nepoškodilo při přepravě. Společně s reklamovaným zbožím je nutno zaslat kopii dokladu o koupi (fakturu) a průvodní dopis, kde popíšete závadu a dáte na sebe kontaktní informace pro úspěšné vyřízení reklamace.

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat.

Kontakty na servisy

ZnačkaFirmaTelefonE-mailWebové stránky
AmicaAmica-group518324555www.amica-group.cz/
Atmoswww.atmos.eu/
BekoBEKO800350333info@bekosa.czwww.bekosa.cz
BoschBSH domácí spotřebiče s.r.o.251 095 574, 251 095 576, 251 095 543opravy@bshg.comwww.bosch-home.com
CandyCandy257530418www.candy-hoover.cz
ElectroluxLavamax s.r.o.800302111info@lavamax.czwww.lavamax.cz
GorenjeGorenje - nahlášení opravy800105505servis@gorenje.czwww.gorenje.cz
HaierFAST ČR, a.s.www.haier.cz/servis
LGLG - seznam servisních míst810555810www.lge.cz
SamsungSamsung - seznam servisních míst800726786www.samsung.com
SiemensBSH domácí spotřebiče s.r.o.251095511www.siemens-home.bsh-group.com
WhirlpoolWhirlpool - nahlášení opravy840111312Prague_Recepce@whirlpool.comwww.whirlpool.cz
ZanussiLavamax s.r.o.800302111info@lavamax.czwww.lavamax.cz

poslední aktualizace kontaktů 6/2018

Všeobecná ustanovení

Reklamační řád popisuje běžnou obchodní spolupráci mezi kupujícím a společností Demetu s.r.o. (dále jen prodávající). Kupující převzetím zboží od prodávajícího souhlasí s níže uvedeným reklamačním řádem. V případě, že zboží není odebráno osobně, rozumí se převzetím zboží okamžik jeho předání prvnímu přepravci.
Tento reklamační řád je k dispozici v sídle prodávajícího.

Jako doklad o záruce (záruční list) vystavuje firma Demetu s.r.o  ke každému zakoupenému zboží nákupní doklad-fakturu (dále jen záruční list) s uvedenými všemi potřebnými údaji pro uplatnění záruky (název zboží, délka záruky, cena, množství).

Délka záruky

Záruční doba začíná běžet od převzetí zboží kupujícím, tj. dnem uvedeným na záručním listě. Zákonná záruční doba je obecně 24 měsíců*. Prodávající může tuto zákonnou lhůtu prodloužit. Délka záruční doby je vždy vyznačena na záručním listě.

Záruční podmínky

Kupující je povinen zajistit prohlídku zboží co nejdříve po jeho dodání a je povinen všechny takto zjištěné vady oznámit do druhého dne prodávajícímu. Jestliže tak neučiní, může uplatnit nároky z vad zjištěných při této prohlídce, jen když prokáže, že tyto vady mělo zboží již v době přechodu nebezpečí škody na zboží. Při pozdější reklamaci bude vada považována za mechanické poškození, které je způsobené kupujícím, a reklamace bude automaticky zamítnuta.

Při použití zásilkové služby nebo veřejného dopravce se reklamace výrobku poškozeného při přepravě řídí reklamačním řádem přepravce a příslušnými ustanoveními občanského, resp. obchodního zákoníku. Takto způsobené vady nelze reklamovat u prodávajícího.

Kupující má právo uplatnit záruku pouze na zboží, které vykazuje vadu, vztahuje se na něj záruční lhůta a bylo zakoupeno v e-shopu www.kd-elektro.cz 

Kupující může vadné zboží na reklamaci zaslat přepravní službou - na vlastní náklady - na adresu provozovny. Balík musí být označen viditelně “REKLAMACE” a obsahovat: reklamované zboží (včetně kompletního příslušenství), kopii nákupního dokladu, podrobný popis závady a dostatečné kontaktní údaje kupujícího (zpáteční adresa, tel. číslo). Zboží, které bude zasláno na náklady prodávajícího, nebude přijato! Zpáteční cestu (po vyřízení oprávněné reklamace) hradí prodávající. V případě neoprávněné reklamace bude kupujícímu účtován manipulační poplatek dle aktuálního ceníku a zboží bude na náklady a riziko kupujícího zasláno na jeho uvedenou adresu.

Prodávající neodpovídá za vady, na které byl kupující v době uzavírání smlouvy upozorněn.

Kupující je povinen doložit platnost záruky předložením nákupního dokladu, pokud bylo v minulosti zboží reklamováno, musí též doložit doklad o reklamaci.

Záruka se nevztahuje na vady vzniklé použitím nesprávného nebo vadného příslušenství, nesprávného spotřebního materiálu a ani na případné škody v důsledku toho vzniklé.

Záruka se nevztahuje na závady vzniklé špatnou obsluhou, neodborným nebo nepřiměřeným zacházením, použitím a instalací, které jsou v rozporu s uživatelskou příručkou, nebo poškozením účinky přepětí v rozvodné síti. Záruka se také nevztahuje na poškození zařízení nadměrným mechanickým opotřebením.

Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním. U věcí prodávaných za nižší cenu se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána.

Záruka se nevztahuje na zboží s porušenými ochrannými pečeťmi, informativními nálepkami, sériovými čísly atd.

Změny vyhrazeny - na funkčních popisech,  návody k použití, informace o obsahu balení, údržba a servis.

Dále se záruka nevztahuje na poškození vzniklá
mechanickým poškozením zboží,
elektrickým přepětím (viditelně spálené součástky nebo plošné spoje),
používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy kancelářskému prostředí,
neodbornou instalací, zacházením, obsluhou nebo zanedbáním péče o zboží,
pokud bylo zboží (nebo jeho část) poškozeno zásahem do stroje,
zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci nebo všeobecnými zásadami,
provedením nekvalifikovaného zásahu či změnou parametrů,
zboží, které bylo upravováno zákazníkem (nátěry, ohýbání atd.),
zboží bylo poškozeno přírodními živly nebo vyšší mocí.
Dále se záruka nevztahuje na zboží poškozené a na fyzická poškození komponent.

Záruka se vztahuje na vady materiálu, funkční vady, vady vzniklé při výrobě.

Zboží předané k reklamaci bude testováno pouze na závadu písemně uvedenou kupujícím (v reklamačním formuláři, v přiloženém listě s popisem závady). 

 

Způsob vyřízení reklamace

Jde-li o vadu, kterou lze odstranit, bude zboží opraveno, nebo vyměněno za nové. Prodávající je oprávněn vadné zboží kupujícímu vyměnit za zboží se stejnými, nebo podobnými užitnými vlastnostmi od stejného, nebo jiného výrobce. Pokud není výměna/oprava možná a povaha vady nebrání obvyklému užívání, může se prodávající s kupujícím dohodnout na přiměřené slevě z ceny zboží (v případě slevy nelze později tuto vadu reklamovat). V případě nemožnosti vyřízení reklamace žádnou z uvedených možností, bude kupujícímu vystaven dobropis**.

Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby věc mohla být řádně užívána jako věc bez vady, prodávající vadné zboží vymění za zboží se stejnými, nebo podobnými užitnými vlastnostmi od stejného výrobce,  případně od jiného výrobce nebo vystaví dobropis**.

Stejný způsob vyřízení nastane v případě 3 stejných opakovaných vad na zboží.

Reklamace zboží prodávající vyřizuje bez zbytečného odkladu, maximálně však do 30 dní od data uplatnění reklamace kupujícím. Tato lhůta není závazná pro kupujícího, který při nákupu uplatňoval IČO, a tudíž jeho vztah s prodávajícím upravuje Obchodní zákoník.

Po vyřízení oprávněné reklamace se záruční doba prodlužuje o dobu trvání reklamace. V případě neoprávněné reklamace se záruční doba neprodlužuje. Byla-li reklamace zboží v zákonné záruční lhůtě vyřízena výměnou zboží za nové, začne záruční doba běžet znovu od data vyřízení reklamace. Pokud byla reklamace vyřízena výměnou, je další případná reklamace považována za první reklamaci zboží.

(Doba trvání reklamace se počítá od druhého dne po přijetí do dne vyřízení reklamace. Nikoliv do vyzvednutí zákazníkem!)

Po vyřízení reklamace prodávající upozorní o ukončení reklamace kupujícího telefonicky, SMS nebo e-mailem. Pokud bylo zboží zasláno přepravní službou, bude po vyřízení automaticky zasláno na adresu kupujícího. Pokud se z jakéhokoliv důvodu stane, že sms nebo e-mail neobdržíte v zákonné měsíční lhůtě, můžete se automaticky dostavit na naše servisní oddělení, kde bude Vaše reklamace vyřízena a připravena k vyzvednutí.

Při vrácení nepoužitého zboží v originálním balení a kompletní do 14 dnů od nákupu Vám bude účtovaná částka dobropisována na Váš účet po odečtení nákladů na dopravu.

*/Vypracováno v souladu s Občanským zák. č. 40/1964 Sb. §619-627
a příslušné novely č.136/2002 a zák. č. 320/2002 Sb.,
dále zák. č. 634/1992 a příslušné novely č. 439/2003 Sb.
**/Obchodním zák. 513/1991 Sb. v současném znění